Somos una universidad que cree en las oportunidades que genera un mundo conectado. Cada año más de 200 estudiantes de nuestra universidad viven su experiencia Erasmus. Te ofrecemos más de 350 universidades entre las que elegir tu destino.

Erasmus estudios

L’objectiu principal del programa Erasmus és enriquir la dimensió europea en matèria d’ensenyament.

Fomenta la mobilitat d’estudiantat i de professorat dins la Unió Europea, mitjançant convenis bilaterals entre institucions universitàries.

Movilidad UdL

El programa de mobilitat de la Universitat de Lleida (UdL) permet a l’estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat de fora de la Unió Europea i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat.

SICUE

SICUE és un programa de mobilitat nacional que permet que un estudiant universitari realitzi part dels estudis en una universitat espanyola diferent a la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic, aprofitament i adequació al seu perfil curricular.

El Programa SICUE és un sistema d’intercanvi, no una beca. Solia estar recolzat per les beques SENECA del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, però des del curs 2013-2014 no han estat convocades pel Ministeri.

Erasmus-Prácticas

El programa d’Erasmus-Pràctiques és una acció dins el programa LLP/Erasmus.

Té com a objectiu principal la mobilitat de l’estudiantat per realitzar estades de pràctiques en empreses europees.

STELLA Junior

STELLA Junior és una iniciativa del Compostela Group of Universities (CGU) que pretén millorar l’ocupabilitat dels estudiants universitaris i donar a conèixer les universitats membres del CGU.

IAESTE y AECS

Pràctiques internacionals a través d’associacions d’estudiants: