Som una universitat pública que creu que tothom mereix l’oportunitat de formar-se. Per aquest motiu, oferim el nostre propi programa de beques i ajudem a l’estudiant en la gestió de totes les ajudes estatals i autonòmiques.

Pràctiques Acadèmiques Externes de la UdL

Les pràctiques acadèmiques externes (PAE) són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant.

Es realitzen en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis universitaris.

L’objectiu és permetre a l’estudiant:

  • aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica.
  • afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals.
  • facilitar la seua incorporació al món laboral.