Som una universitat pública que creu que tothom mereix l’oportunitat de formar-se. Per aquest motiu, oferim el nostre propi programa de beques i ajudem a l’estudiant en la gestió de totes les ajudes estatals i autonòmiques.

La universitat de Lleida assessora els seus estudiants a l’hora de realitzar les sol·licituds a les beques del ministeri.

La universitat de Lleida assessora els seus estudiants a l’hora de realitzar les sol·licituds a les beques de la generalitat.

La UdL ofereix a l’estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.

Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària per a l’estudiant que cursa estudis a la UdL en règim d’ensenyament oficial.

Les beques de col·laboració poden ser en serveis i unitats de la universitat o de caràcter específic.

La Universitat de Lleida és conscient de la importància del foment de l’esperit de recerca entre l’estudiantat universitari com un complement, en règim de compatibilitat, dels seus estudis. També es considera important propiciar la iniciació de la carrera científica de l’estudiantat matriculat en estudis de postgrau en la nostra universitat.

La Universitat respon a aquestes circumstàncies donant suport a l’estudiantat per tenir un primer contacte i introduir-se en el món de la recerca científica i tècnica realitzant una estada i tasques de recerca en grups de recerca de la UdL en el marc dels seus projectes. D’altra banda, aquestes beques són d’interès per als grups de recerca, ja que els permeten incorporar estudiants en formació a un projecte.

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l’estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de programes de mobilitat acadèmica tanten l’àmbit nacional com internacional.

És un ajut econòmic destinat a l’estudiantat matriculat en la UdL, que es trobi en situacions d’especial dificultat socioeconòmica i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic 2015-16.

El Programa UdLxTothom (UdL per a tothom) forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu d’afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat. Els destinataris d’aquesta unitat són: l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador amb necessitats singulars que requereixin pel desenvolupament de la seva activitat alguna mena de suport o adaptació.

Este sitio web utiliza cookies para su funcionamiento y para mostrarte servicios de acuerdo con tus preferencias. Si quieres saber más o desactivar todas o algunas de las cookies puede hacerlo aquí.

Privacy Settings saved!
Configurar Cookies

Con el fin de mejorar la navegación por el sitio web, utilizamos cookies para recordar los datos de acceso y garantizar que este sea seguro así como reunir estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y para transmitir contenidos personalizados conforme a los intereses de los usuarios. Gestiona tus preferencias a continuación.

Estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento de la página web y no pueden ser deshabilitadas.

Para mejorar el rendimiento utilizamos Cloudflare como red CDN. Guarda una cookie "__cdfuid" para aplicar parámetros adicionales de seguridad a nivel de usuario. Esta cookie es estrictamente necesaria.

Esta página web necesita el uso de estas cookies para la gestión de las sesiones de usuario y su correcto funcionamiento. Estás cookies no pueden ser desactivadas.

Rechazar
Aceptar