Experiències UdL

Creiem que una Universitat ha d’oferir molt més que docència. Per això apostem per la recerca, la innovació, la cooperació i vetllem perquè els nostres estudiants tinguin l’oportunitat d’involucrar-se en diferents projectes o desenvolupar-ne de propis.